Marketing internetowy

Sygnatura (stopka) wiadomości e-mail

Wszyscy chcemy być traktowani z szacunkiem. Naturalnym więc jest, że wokół naszej firmy staramy się tworzyć obraz solidnej i poważnej marki. Jego budowanie, to działanie przemyślane i długofalowe.

Jednak niekiedy nasze starania mogą być zakłócane z kierunków naj mniej oczekiwanych. Jednym z nich może być komunikacja z klientem, która jest bardzo ważnym obszarem działalności wielu firm.

Czy będziemy poważnie traktowani jeśli nie będziemy poważnie traktować naszych klientów lub kontrahentów? Jeśli nasze e-maile będą nieskładne, pełne bałaganu i chaosu?

Dużą pomocą w zachowaniu wysokich standardów w kontaktach z innymi poprzez korespondencję elektroniczną, jest stosowanie sygnatury (tak zwanej “stopki”) na końcu naszych wiadomości, która jest czymś w rodzaju naszego podpisu, a przy tym daje nam możliwość, podania dodatkowych informacji i co najważniejsze budowania pozytywnego wizerunku poprzez kreację graficzną.

Zadbaj by inni postrzegali Cię tak, jak tego chcesz.

Sygnatura e-mail, cover
Sygnatura e-mail w realu

Inne projekty

Projekt strony: geodezja.info
Wizytówka w mapach GOOGLE

 

Twoja profesjonalna sygnatura na końcu każdego e-maila to, mocny akcent
na koniec wiadomości – akcent podkreślający, że jesteś
godnym partnerem do współpracy.

 

 

 

 

 

 

 

Sygnatura wiadomości e-mail

Marketing internetowy